U betaalt voor een professionele ondersteuning

De totaalkosten van uw dossier zijn volledig afhankelijk van de aard en de omvang ervan. U krijgt te maken met de eventuele gerechtskosten, de kosten van de advocaat en het ereloon. De kosten van de advocaat zijn de materiële uitgaven die voortvloeien uit de behandeling van uw dossier en zijn onderverdeeld in de gerechtskosten en de kantoorkosten.

Gerechtskosten

Dit zijn hoofdzakelijk de kosten verbonden aan de tussenkomst van een derde, zoals bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarder (hij rekent bijvoorbeeld kosten van dagvaarding, betekening, vaststellingen, beslag, uitdrijving, openbare verkopen, enz.). Ook zijn dit de rechten betaald aan een rechtbank (bijvoorbeeld rolrechten verbonden aan een verzoekschrift, grossen of gewone afschriften van uitspraken). Daarnaast omvatten de gerechtskosten ook wel de kosten voor bepaalde administratieve attesten, zoals bijvoorbeeld attesten van de burgerlijke stand.

Kantoorkosten

Kantoorkosten zijn veelal de kosten voor de administratieve handelingen die wij voor uw dossier verrichten.

Wij onderscheiden:
  • Opening dossier (aanmaak, boekhouding, sluiting, archivering) € 75,-
  • Briefwisseling en dactylografie (per pagina) € 12,-
  • Aangetekende zending Posttarief
  • Inkomende en uitgaande faxen (per pagina) € 0,40
  • Kopieën (per pagina) € 0,40
  • Griffiebonnen (per stuk) € 0,50
  • Verplaatsingskosten(per kilometer, bijvoorbeeld voor verplaatsing naar de rechtbank) € 0,50

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW (zie hieronder).

Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde intellectuele prestaties. Als intellectuele prestaties worden gezien: opstellen van dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten, aangifte van schuldvordering, nota's eisuitbreiding of eiswijziging, enz.; consultaties; onderhandelingen; telefonische onderhouden; pleidooien; bijwonen van expertises.

Uurtarief

Behoudens andersluidende afspraken, wordt het ereloon doorgaans berekend op basis van een uurtarief. Advocatenkantoor Lantmeeters & Partners hanteert een uurtarief van € 130,- per uur. Het uurtarief kan gecorrigeerd worden in functie van de belangrijkheid of de moeilijkheidsgraad van uw dossier, de hoogdringendheid, het resultaat, de ervaring van de advocaat, de verantwoordelijkheid of de onderlegdheid en kennis van uw raadsman in de behandelde materie.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW (zie hieronder).

Provisies

Voor de facturatie van uw dossier werken wij met provisies. Bij de opening van elk nieuw dossier rekenen wij een provisie van € 800,-. Dit bedrag wordt verrekend bij het afsluiten van uw dossier. Overige provisiekosten kunt u periodiek of via een afgesproken som voldoen. Hierover maken wij graag vooraf afspraken met u.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW (zie hieronder).

Verhoging met BTW (21%) vanaf 1 januari 2014

De wetgever heeft beslist dat onze tarieven onderworpen worden aan de BTW. Als gevolg daarvan dienen alle tarieven op onze website begrepen te worden als "exclusief BTW", en zijn wij verplicht aan ons cliënteel om BTW te heffen op onze staten van kosten en erelonen.

Heldere afspraken

Voor al uw juridische vraagstukken kunt u rekenen op onze persoonlijke adviezen, bijstand bij bemiddeling, onderhandelingen of procedures. Voorafgaand aan onze samenwerking leggen wij onze afspraken graag vast in een helder contract. Zo weet u steeds waar u aan toe bent.

Contactgegevens

Lantmeeters & Partners Advocaten
Weg naar As 140
3600 Genk

t. +32 (0)89 329 191
f. +32 (0)89 329 192